عناوین و افتخارات

آخرین رویدادها

رویدادهای شرکت تعاونی تولیدی 21 بیضا

محصولات ما

خوراک پرواری قزل مخصوص آب سرد

دارای پروتیین قابل هضم بیشتر برای جبران کاهش سوخت و ساز بدن ماهی قابلیت هضم و جذب بالاتر

دست آوردها

دست آوردهای شرکت تعاونی تولیدی 21 بیضا

واحد نمونه استان

سالهای ٩٦،٩٤،٩٣،٨٩،٨٨،٨٦،٨٥،٨٤،٨٣

نمونه ملی و برتر کشور

در سال ١٣٨٧

تعاونی برتر کشور

درسال ١٣٩٥

كارآفرين برتر

درسال ١٣٩٥

مدال طلا از اتحاديه سراسري كارخانه جات ايران

درسال ١٣٩٥

دارای گواهی نامه های

HACCP – ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 22000 – OHSAS 18001