کارخانه خوراک دام طیور و آبزیان 21 بیضا

مشتریان 21 بیضا مشتریان
  • گزارش مشتریان


    پیام آقای دیلمی: اینم میگوی 28 گرمی نتیجه غذای شرکت تعاونی 21 بیضا و لباس فرم شرکت 21 بیضا از کلیه پرسنل و کارکنان و مدیر عامل محترم جناب مهندس عبودی نهایت تشکر را داریم، واقعا امسال غذا از کیفبت بالایی برخوردار است امیدوارم در سالهای آیتده همینطور باشد.. با تشکر فراوان مدیر و کارکنان شرکت خضر میگوی آبادان. دیلمی

کارخانه 21 بیضا میگو