خوراک دام


تولیدات خوراک دام 21 بیضا:
کنسانتره گاو شیری ، گاوپرواری ، گوسفند و بزداشتی ، گوسفند و بز پرواری ، اسب ، شتر

ادامه مطلب

خوراک طیور


تولیدات خوراک طیور 21 بیضا :
خوراک جوجه گوشتی ، خوراک مرغ مادر ، خوراک مرغ تخمگذار ، شترمرغ ، بلدرچین ، بوقلمون

ادامه مطلب

خوراک آبزیان


تولیدات خوراک آبزیان 21 بیضا :
خوراک ماهیان سردآبی(قزل آلا) ، ماهیان گرم آبی(کپور) ، ماهیان خاویاری ، میگو ، ماهیان زینتی

ادامه مطلب

خوراک حیوانات خانگی و آزمایشگاهی


تولیدات خوراک حیوانات خانگی و آزمایشگاهی : خوراک سگ ، خوراک گربه ، خوراک خرگوش ، خوراک موش

ادامه مطلب
خوراک طیور خوراک طیور
 • ویژگیهای خوراک طیور

  +

  همانگونه که ملاحظه می فرمایید حداقل احتیاجات مواد مغذی خوراک که در این جداول آورده شده است،میتواند براساس نژاد، شرایط اقلیمی، وجود تنشهای حرارتی، بهداشت و سایر عوامل محیطی متغیر باشد.کارخانه خوراک دام ، طیور و آبزیان21بیضاء با بهره گیری از آخرین متد علمی پس از اطلاع از وضعیت محیطی – پرورشی مرغداران و داشتن تجربیات علمی– اجرایی متخصصین گروه تحقیق و توسعه خود،جیره های غذایی را تنظیم و با بهترین کیفیت در اختیار پرورش دهندگان طیور قرار خواهد داد.جیره های غذایی تولید شده در این کارخانه دارای چند ویژگی خاص می باشد:
  1- انجام نمونه برداری از کلیه مواد اولیه خریداری شده و تعیین مواد مغذی موجود در آن همراه با انجام آزمایشات قارچی و میکروبی برای تعیین مواد مغذی و سلامت مواد اولیه قبل از مصرف.
  2- با اعلام اطلاعات توسط مرغدارن به کارخانه، جیره نویسی خاص پرورش دهنده بر اساس شرایط اقلیمی - محیطی، بیماری، نژادطیور و ... صورت می گیرد.
  3- با عنایت به اینکه مقدار انرژی جیره تعیین کننده مقدار خوراک مصرفی روزانه طیور می باشد جیره غذایی و کلیه مواد مغذی مورد نیاز طیور براساس انرژی تنظیم میشوند.
  4- وجود ارتباط علمی و منطقی بین مواد مغذی و ریزمغذیهای موجود در جیره تنظیم شده.
  5- توجه دقیق به میزان پروتئین جیره، خصوصا اسیدهای آمینه ضروری و نیمه ضروری همراه با قابلیت دسترسی اسیدهای آمینه در جیره براساس نژاد و سویه ژنتیکی پرورشی.
  6- توجه به ارتباطات متقابل اسیدهای آمینه در تنظیم جیره ها.
  7- تعیین فرمول خاص ترکیب 7 ماده معدنی و 13 ماده ویتامینی برای جوجه های گوشتی، مرغ مادر، مرغ تخم گذار در شرایط تولید خوراک به روش پلت.
  8- تنظیم جیره ها بر اساس بالاترین کیفیت و حداقل قیمت.

 • خوراک مرغ مادر

  +

  ترکیبات: ترکیبات: ذرت ، گندم ، کنجاله سویا ، گلوتن ذرت ، پودر یونجه ، سبوس گندم ، آردک برنج ، روغن گیاهی ، مکمل ویتامینه ویژه ، مکمل معدنی ویژه ، نمک ، جوش شیرین ، فسفات ، صدف ، مولتی آنزیم ، آنتی اکسیدان ، ترکیبات ضدعفونی کننده دان ، توکسی بایندر ، لیزین ، متیونین ، کوکسید یواستات(بر حسب سفارش)

  مشخصات و آنالیز خوراک دوران پرورش و تولید مرغ مادر

  دوره
  موادمغذی
  آغازین1
  21-0روزگی
  آغازین2
  42-21روزگی
  رشد
  105-43روزگی

  قبل ازتولید
  154-105روزگی
  تولید
  155+روزگی
  پروتئین خام(%) 20-19 20-18 15-14 16-15 16-15
  انرژی متابولیسمی(kcal/kg) 2750-2700 2750-2700 2630-2600 2750-2720 2750-2720
  آرژانتین(%) 19/1-16/1 85/-80/ 65/-63/ 66/-64/ 75/-70/
  لیزین(%) 12/1 9/ 64/ 63/ 70/
  متیونین(%) 45/ 38/ 30/-25/ 38/-33/ 31/-26/
  متیونین+سیستئین(%) 87/ 73/ 52/ 60/-55/ 58/-50/
  ترئونین(%) 73/ 60/ 43/ 47/ 51/
  تریپتوفان(%) 19/ 15/ 11/ 15/ 17/

  مواد معدنی

  کلسیم(%) 1 1 1 5/1 5/1
  فسفر قابل دسترس(%) 45 45/ 45/ 40/ 35/
  منیزیم(%) 1/-05/ 1/-05/ 1-05/ 1-05/ 1-05/
  سدیم(%) 16/ 16/ 16/ 16/ 16/
  کلر(%) 22/-16/ 22/-16/ 22/-16/ 22/-16/ 22/-16/
  پتاسیم(%) 90/-40/ 90/-40/ 90/-40/ 90/-60/ 90/-60/
  ­ویتامین ها آغازین 1
  21-0روزگی
  آغازین1
  42-21روزگی
  رشد
  105-43روزگی
  قبل از تولید
  154-105روزگی
  تولید
  155+روزگی
  (IU/kg)A 12000 12000 12000 14000 14000
  (IU/kg)D3 3500 3500 3500 3500 3500
  (IU/kg)E 60 45 40 120 120
  (mg/kg)K 2 2 2 5 5
  (mg/kg)B1 2 2 2 3 3
  (mg/kg)B2 6 6 6 12 12
  (mg/kg)B3 25 25 20 55 50
  (mg/kg)B5 12 14 14 15 15
  (mg/kg)B6 3 3 3 5 5
  (mg/kg)H2 2/ 15/ 15/ 30/ 30/
  (mg/kg)B9 5/1 5/1 1 2 2
  (mg/kg)B12 02/ 015/ 015/ 04/ 04/
  کولین(mg/kg) 1300 1200 1100 1000 900
  اسیدلینولئیک(%) 1 9/ 9/ 1/2-5/1 1/2-5/1
  عناصرکمیاب
  کبالت(mg/kg) 25/ 25/ 25/ 50/ 50/
  مس(mg/kg) 8 8 8 10 10
  ید(mg/kg) 1 5/ 5/ 2 2
  آهن(mg/kg) 60 60 40 60 60
  منگنز(mg/kg) 70 70 60 60 60
  روی (mg/kg) 50 50 50 100 100
  سلنیم(mg/kg) 15/ 15/ 15/ 2/ 2/
 • خوراک مرغ تخم گذار

  +

  ترکیبات: ذرت ، گندم ، کنجاله سویا ، گلوتن ذرت ، پودر یونجه ، سبوس گندم ، آردک برنج ، روغن گیاهی ، مکمل ویتامینه ویژه ، مکمل معدنی ویژه ، نمک ، جوش شیرین ، فسفات ، صدف ، مولتی آنزیم ، آنتی اکسیدان ، ترکیبات ضدعفونی کننده دان ، توکسین بایندر، لیزین ، متیونین ، رنگدانه ، کوکسیدیواستات (برحسب سفارش)

  مشخصات و آنالیز خوراک دوره رشد – تکامل و تولید مرغ تخم گذار

  دوره
  موادمغذی
  آغازین1
  42-0روزگی
  رشد
  63-43روزگی
  تکاملی
  112-63روزگی
  پیش از تخمگذاری
  113روزگی
  تولید
  308-309روزگی
  تولید
  490-309روزگی
  پروتئین خام(%) 20-19 19-17 16-15 16-15 5/17-17 5/17-17
  انرژی متابولیسمی(kcal/kg) 3000-2900 3050-2950 3100-2950 2750-2720 2970-2950 2970-2950
  آرژانتین(%) 2/1-15/1 1/1-1 1 1 7/1-5/1 7/1-5/1
  لیزین(%) 12/1 1/1 1 85/-80/ 1/1-1 1/2-1/1
  متیونین(%) 45/ 38/ 27/ 35/-30/ 32/-27/ 50/-45/
  متیونین+سیستئین(%) 8/ 73/ 65/ 66/ 65/ 85/-80/
  ترئونین(%) 75/ 70/ 60/ 55/ 65/ 70/
  تریپتوفان(%) 2/ 18/ 16/ 15/ 17/ 18/
  عناصر کمیاب
  کبالت(mg/kg) >25/ 25/ 25/ 35/ 50/ 50/
  مس(mg/kg) 4/4 4/4 4/4 8/8 8/8 8/8
  ید(mg/kg) 9/ 9/ 9/ 9/ 9/ 9/
  آهن(mg/kg) 33 33 33 33 33 33
  منگنز(mg/kg) 66 66 66 66 66 66
  روی(mg/kg) 66 66 66 66 66 66
  سلنیم(mg/kg) 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/
  ویتامین ها
  (IU/kg)A 9000 9000 9000 9000 8000 8000
  (IU/kg)D3 3300 3300 3300 3200 3200 3200
  (IU/kg)E 70 70 70 60 60 70
  (mg/kg)B1 2 2 2 3 3 3
  (mg/kg)B2 6 6 6 12 12 12
  (mg/kg)B3 25 25 25 55 55 50
  (mg/kg)K 2 2 2 5 5 5
  مواد مغذی
  دوره
  آغازین1
  42-0روزگی
  رشد
  63-43روزگی
  تکاملی
  112-63روزگی
  پیش از تخمکگذاری
  113روزگی
  تولید
  308-114روزگی
  تولید
  490-309روزگی
  (mg/kg)B5 12 14 14 15 15 15
  (mg/kg)B6 3 3 3 5 5 5
  (mg/kg)H2 2/ 15/ 15/ 3/ 3/ 3/
  (mg/kg)B9 5/1 5/1 5/1 3 3 3
  (mg/kg)B12 02/ 015/ 015/ 02/ 02/ 02/
  کولین(mg/kg) 2000 2000 1800 1800 1500 1500
  اسید لینولئیک(%) 1 1 9/ 9/ 8/ 8/

  مواد معدنی

  کلسیم(%) 1 1 1 3 25/3-3 7/3
  فسفر کل(%) 79/ 75/ 75/ 7/ 7/ 65/
  فسفرقابل دسترس(%) 5/ 47/ 46/ 45/ 45/ 45/
  سدیم(%)

  15/ 15/ 15/ 15/ 15/ 17/
  کلر(%) 15/ 15/ 15/ 15/ 15/ 15/
  پتاسیم(%) 50/ 50/ 50/ 50/ 50/ 50/
 • خوراک جوجه گوشتی

  +

  ترکیبات : ذرت ، گندم ، کنجاله سویا ، گلوتن ذرت ، پودریونجه ، سبوس گندم ، آردک برنج ، روغن گیاهی ، مکمل ویتامینه ویژه ، مکمل معدنی ویژه ، نمک ، جوش شیرین ، فسفات ، صدف ، مولتی آنزیم ، آنتی اکسیدان ، ترکیبات ضدعفونی کننده دان ، توکسین بایندر ، لیزین ، متیونین ، کوکسید یواستات (برحسب سفارش)

  مشخصات و آنالیز خوراک کامل جوجه گوشتی

  نام محصول پیشدان میان دان پس دان
  سن مصرفی(روز) 15-0 >35-16 36الی کشتار
  انرژی متابولیسمیkcal/kg)) 2920-2900 3000-2980 3100-3050
  پروتئین خام(%) 22/2-22 2/20-20 5/18-5/17
  کلسیم(%) 1 97/0 92/0
  فسفرقابل جذب(%) 5/0 48/0 45/0
  سدیم(%) 16/0 16/0 16/0
  اسید لینولئیک(%) 25/1 2/1 1
  آرژانتین(%) 3/1 2/1 1
  متیونین(%) 58/0 52/0 45/0
  لیزین(%) 35/1 2/1 05/1
  ترئونین(%) 87/0 75/0 7/0
  تریپتوفان(%) 22/0 19/0 17/0
  متیونین+سیستئین(%) 95/0 85/0 8/0
  ویتامین ها و مواد معدنی پیشدان میان دان پس دان
  ویتامین(IU/kg)  A 16000 14000 12000
  ویتامین(IU/kg)  D3 5000 45000 4000
  ویتامین(IU/kg)  E 80 70 60
  ویتامین(IU/kg)  K3 4 3 2
  ویتامین(IU/kg)  B1 4 3 2
  کولین کلراید(ppm) 1500 1200 1000
  منگنز(ppm) 115 100 85
  روی (ppm) 90 80 70
  مس (ppm) 22 20 18
  کبالت (ppm) 8/0 7/0 6/0
  آهن (ppm) 70 55 40
 • خوراک شترمرغ

  +

  ترکیبات : ذرت ، گندم ، کنجاله سویا ، گلوتن ذرت ، پودر یونجه ، سبوس گندم ، آردک برنج ، روغن گیاهی ، مکمل ویتامینه ویژه ، مکمل معدنی ویژه ، نمک ، جوش شیرین ، فسفات ، صدف ، مولتی آنزیم ، آنتی اکسیدان ، ترکیبات ضد عفونی کننده دان ، توکسین بایندر، لیزین ، متیونین .

  مشخصات و آنالیز خوراک دوران رشد – پرورش و تولید شترمرغ

  دوره
  موادمغذی
  Starter
  9-0هفتگی
  Grower
  42-9 هفتگی
  Finisher
  42 تا سن کشتار
  Breeder1
  42 تا بلوغ جنسی
  Breeder2
  5-4هفته قبل از تخم گذاری
  انرژی متابولیسمیkcal/kg 2500-2450 2500-2450 2350-2250 2100-2000 2350-2250
  پروتئین خام % 5/22-22 5/19-19 5/16-16 5/16-16 21-20
  فیبر خام % 8-6 11-9 14-12 17-15 14-12
  اسید های آمینه %
  متیونین % 40/ 35/ 35/ 35/ 40/
  متیونین+سیستئین 70/ 70/ 60/ 65/ 75/
  لیزین % 90/ 85/ 75/ 85/ 1
  ترئونین % 75/ 70/ 60/ 65/ 70/
  تریپتوفان % 2/ 2/ 18/ 16/ 2/
  مواد معدنی
  کلسیم % 5/1 5/1 5/1 2 5/3-3
  فسفر % 75/ 7/ 6/ 6/ 7/
  سدیم % 18/ - 16/ 18/ - 16/ 14/ 14/ 14/
  کلر % 20 – 16 20 – 16 20 – 16 20 – 16 20 - 16
  عناصرکمیاب Starter
  9-0هفتگی
  Grower
  42-9 هفتگی
  Finisher
  42 تا سن کشتار
  Breeder1
  42 تا بلوغ جنسی
  Breeder2
  5-4هفته قبل از تخم گذاری
  mg/kg 70 70 70 70 70
  ید mg/kg 5/ 5/ 5/ 7/ 1
  روی mg/kg 55 55 55 100 100
  مس mg/kg 15 15 15 18 20
  کولین mg/kg 1100 1000 900 900 900
  ویتامین ها
  (IU/kg) A 6000 5000 5000 6000 7000
  (IU/kg)  D3 2000 1500 1500 2000 2000
  (IU/kg)    E 50 40 40 60 80
  mg/kg   B1 5/1 5/1 5/1 3 3
  mg/kg  B2 5 5 5 10 10
  mg/kg  B3 25 25 20 45 45
  mg/lg   B5 12 12 12 15 15
  mg/kg  B6 3 3 3 3 3
  mg/kg  B9 5/1 5/1 5/1 2 2
  mg/kg B12 02/ 02/ 03/ 04/ 04/
 • خوراک بلدرچین

  +

  ترکیبات : ذرت ، گندم ، کنجاله سویا ، گلوتن ذرت ، پودر یونجه ، سبوس گندم ، آردک برنج ، روغن گیاهی ، مکمل ویتامینه ویژه ، مکمل معدنی ویژه ، نمک ، جوش شیرین ، فسفات ، صدف ، مولتی آنزیم ، آنتی اکسیدان ، ترکیبات ضدعفونی کننده دان ، توکسین بایندر، لیزین ، متیونین .

  مشخصات و آنالیز خوراک بلدرچین

  مواد مغذی مقادیر آغازین رشد داشتی
      21-0 روزگی 21 الی کشتارگاه  
  انرژی متبولیسمی Kcal/kg 3000 3200 2800
  پروتئین خام % 24 6/20 2/19
  لیزین % 39/1 31/1 1/1
  متیونین % 42/0 38/0 41/0
  سیستین % 49/0 47/0 37/0
  ترئونین % 8/0 76/0 58/0
  تریپتوفان % 21/0 2/0 21/0
  آرژانتین % 42/1 33/1 -
  کلسیم % 9/0 95/0 2/3
  فسفرقابل دسترس % 45/0 43/0 4/0
  روی mg/kg 60 60 - -
  سدیم % 16/0 16/0 15/0
  کلر % 22/0 22/0 14/0
 • خوراک بوقلمون

  +

  ترکیبات : ذرت ، گندم ، جو، کنجاله سویا ، کنجاله کلز ا، گلوتن ذرت ، آردک برنج ، نشاسته ، پودرماهی ، روغن ، پودریونجه ، فسفات ، صدف ، نمک ، جوش شیرین ، مکمل ویتامینه ویژه ، مکمل معدنی ویژه ، مولتی آنزیم ، آنتی اکسیدان ، توکسین بایندر، ترکیبات ضدعفونی کننده دان ، لیزین ، متیونین .

  آنالیز خوراک کامل بوقلمون

  سن(هفته)
  نر 4-0 8-5 12-9 16-13 20-17 24-21
  ماده 4-0 8-5 5/11-9 15-5/11 18-16  
  انرژیkcal/kg 2870 2960 3060 3100 3180 3200
  پروتئین خام % 27 25 5/22 5/19 18 17
  لیزین % 88/1 67/1 4/1 15/1 99/0 87/0
  متیونین % 68/0 65/0 6/0 52/0 47/0 43/0
  اسیدهای آمینه گوگردار% 23/1 16/1 06/1 92/0 84/0 76/0
  تریپتوفان % 2/3 9/2 24/0 19/0 17/0 15/0
  ترئونین% 2/1 06/1 97/0 75/0 64/0 56/0
  آرژانتین% 02/2 81/1 55/1 32/1 16/1 07/1
  کلسیم% 38/1 29/1 2/1 1 88/0 79/0
  فسفرقابل دسترس% 77/0 7/0 64/0 52/0 44/0 39/0
  سدیم % 16/0 16/0 17/0 17/0 17/0 17/0
  کلر % 18/0 19/0 19/0 2/0 2/0 2/0
  اسیدلینولئیک% 52/1 35/1 1 1 9/0 9/0
  ویتامین ها واحد/کیلوگرم خوراک سن به هفته
  0تا4 5تا12 13تاکشتار
  ویتامینA واحد بین الملل 15000 10000 8000
  ویتامینD3 واحد بین الملل 5000 3000 2000
  ویتامینE میلی گرم 100 80 50
  ویتامینK3 میلی گرم 5 3 3
  ویتامینB1 میلی گرم 5 1 1
  ویتامینB2 میلی گرم 8 6 6
  اسید فولیک میلی گرم 3 3 3
  اسید نیکوتنیک میلی گرم 75 50 40
  اسید پانتوتنیک میلی گرم 25 15 15
  پیرودوکسین میلی گرم 7 5 3
  بیوتین میکروگرم 300 300 200
  ویتامین B12 میکروگرم 20 20 20
  کولین کلراید میلی گرم 1200 600 300

  عناصر کمیاب

  ید میلی گرم 2 2 2
  سلنیوم میلی گرم 200 200 200
  مس میلی گرم 20 20 20
  آهن میلی گرم 50 20 20
  منگنز میلی گرم 120 100 100
  روی میلی گرم 100 70 70